FESTIWORK PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää WKND Festival Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") FestiWork-palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot. Haettuaan ensimmäisen vuoron jostain tapahtumasta (jäljempänä "Käyttäjätunnus") on Palvelun käyttäjä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan.

2. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus
Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.
3.2 Kustannukset
Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.
3.3 Korvausvelvollisuus
Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.
3.4 Tarkistusvelvollisuus
Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen xyz-asioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä asiantuntijalla.

4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset
Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan yrityskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan. Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan.
4.2 Palvelun saatavuus
Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika ja irtisanominen

Palvelu on täysin ilmainen ainakin niin kauan kuin erikseen siitä mainintaan. Jos Palvelu muuttuu maksulliseksi, nykyisten Palvelun käyttäjien ei tule maksaa palvelumaksuja yhteen (1) vuoteen.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.